Serik İşletme Fakültesi


Fakülte Yönetimi

DEKAN (Uhdesinde)

Prof. Dr. Ayşe GÜLBİN ARICI

+90 242 712 50 21 Dahili: 116

gulbinarici@akdeniz.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI

Doç. Dr. Derya ÖZİLHAN ÖZBEY

+90 242 712 50 21 Dahili: 112

deryaozbey@akdeniz.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI

Doç. Dr. Mehmet Levent ERDAŞ

+90 242 712 50 21 Dahili: 118-119

leventerdas@akdeniz.edu.tr

FAKÜLTE SEKRETERİ

Raşit YILDIZ

+90 242 712 50 21 Dahili: 111


Son Güncelleme : 22 Temmuz Cumartesi 2017
85