Serik İşletme Fakültesi


İdari Personel


Makbule ÖZGÜVEN
Unvanı
Bilgisayar İşletmeni ve Taşınır Kontrol

Tel: +90 242 712 50 21 Dahili: 111


Ümmühan KOLTUK
Unvanı
Dekan Özel Kalem

Tel: +90 242 712 50 21 Dahili: 116


Demet YILMAZ
Unvanı
Bölüm Sekreteri ve Yazı İşleri

Tel: +90 242 712 50 21 Dahili: 112-113


Halil KARCI
Unvanı
Güvenlik Görevlisi

Tel: +90 242 712 50 21


Ayşe TUNÇ
Unvanı
Yardımcı Hizmetler

Tel: +90 242 712 50 21


Son Güncelleme : 22 Temmuz Cumartesi 2017
87