İdari Personel


Makbule ÖZGÜVEN
Unvanı
Bilgisayar İşletmeni


Ümmühan KOLTUK
Unvanı
Dekan Özel Kalem


Demet Yılmaz
Unvanı
Bölüm Sekreteri ve Yazı İşleri


Halil KARCI
Unvanı
Güvenlik Görevlisi


Ayşe TUNÇ
Unvanı
Yardımcı Hizmetler

Misyon

Evrensel ve yerel değerlerin ışığında bilimsel üretimi, bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ve insani değerlerle harmanlayarak, kurumsal sorumluluk ve paydaşlarımızın ihtiyaçları çerçevesinde kullanılabilir çıktılara dönüştürmektir.

Vizyon

Değer oluşturan ve toplumsal katkı sağlayan akademik çalışmalar ile ulusal ve uluslararası alanda önde gelen kurumlardan biri olmak ve uluslararası standartlarda eğitim sunmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi
Kökez Mah. 3002 Sok. No: 1 Serik / Antalya
Tel: 0 242 712 5021
Tel: Faks: 0 242 712 5025