İdari Personel


Makbule ÖZGÜVEN
Unvanı
Bilgisayar İşletmeni ve Taşınır Kontrol

Tel: +90 242 712 50 21 Dahili: 111


Ümmühan KOLTUK
Unvanı
Dekan Özel Kalem

Tel: +90 242 712 50 21 Dahili: 116


Demet YILMAZ
Unvanı
Bölüm Sekreteri ve Yazı İşleri

Tel: +90 242 712 50 21 Dahili: 112-113


Halil KARCI
Unvanı
Güvenlik Görevlisi

Tel: +90 242 712 50 21


Ayşe TUNÇ
Unvanı
Yardımcı Hizmetler

Tel: +90 242 712 50 21

Misyon

Evrensel ve yerel değerlerin ışığında bilimsel üretimi, bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ve insani değerlerle harmanlayarak, kurumsal sorumluluk ve paydaşlarımızın ihtiyaçları çerçevesinde kullanılabilir çıktılara dönüştürmektir.

Vizyon

Değer oluşturan ve toplumsal katkı sağlayan akademik çalışmalar ile ulusal ve uluslararası alanda önde gelen kurumlardan biri olmak ve uluslararası standartlarda eğitim sunmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi
Kökez Mah. 3002 Sok. No: 1 Serik / Antalya
Tel: 0 242 712 5021
Tel: Faks: 0 242 712 5025