Bölüm Hakkında

Küresel dinamikler hızla değişmekte ve bu değişimin temelinde ekonomi yer almaktadır. Özellikle finans sektörünün küresel ekonomideki payı göz önüne alındığında her iki temel alan hakkında bilgi sahibi olan bireylerin ülke ekonomisi ve söz konusu alanlar için önemli katma değer yaratacağı düşünülmektedir.

Finansal konularda yetkin ekonomistler finansal piyasaların etkilerini değerlendirebilirken, iktisadi temellere sahip finansçılar da ekonomik literatürü etkin olarak analiz edebilmektedirler. Böylelikle kendi alanlarında bilimsel araştırma yapabilen niteli iktisatçı ve finansçılar olarak yetişebilmektedirler.  Bu doğrultuda, her iki alanın kesişim noktasında yer alan Ekonomi ve Finans Bölümü, dinamik bir ekonomiye sahip olan ülkemiz için önemli bir disiplinler-arası eğitim alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ekonomi ve Finans bölümümüz, küresel standartlarda hazırlanmış ders programları ile öğrencileri bölümleri ile ilgili yeterli düzeyde bilgi sahibi olmaya yönlendirmektedir. Ekonomi ve Finans ile ilgili temel bilgiler vererek öğrencilerin bu bilgileri gerçek yaşama uygulayabilmelerini sağlamak, onların analitik yeteneklerini geliştirmek ve kalkınan bir ülke olarak Türkiye’nin ekonomik ve finansal sorunlarını çözebilecek becerilerle donatılmış elemanlar yetiştirilmek amaçlanmaktadır.

Bölümümüz; evrensel değerlere sahip, bağımsız düşünebilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan,  yenilikçi, uluslararası alanda söz sahibi, ahlaklı, üretken, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi; bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmayı; toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek projeler ve eğitimler gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölümümüz mezunları rekabetçi piyasa koşullarının gerektirdiği teorik ve pratik bilgiye sahip olarak çok çeşitli alanda çalışma imkanına sahiptir. Mezunlarımız; Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra; bankacılık, sermaye piyasası ve sigortacılık gibi alanlarda faaliyet gösteren kuruluşların araştırma-geliştirme, yönetim, planlama ve bütçe departmanlarında çalışabilmektedirler.

Eklenme tarihi :13.03.2023 13:02:29
Son güncelleme : 13.03.2023 13:03:16