İşyerinde Çalışma Yönergesi ve İlgili Formlar

1- İşyerinde Eğitim (Turizm İntörn) İşbirliği Protokolü

2- İşyerinde Eğitim Başvuru Formu

3- Gizli Bilgi, Ticari Sırlar ve Patent Haklarının Korunmasıyla ilgili Öğrenci Beyanı

4- İşyerinde Eğitim (Turizm İntörn) Esasları

5– İşyerinde Çalışan Belgesi

6- İşyerinde Eğitim Kapak Dosyası

7- İşyerinde Eğitim (İYE) Uygulaması/Akış Şeması

8- İşyerinde Aylık Rapor

9- İşyeri Eğitimi Değerlendirme Formu

10- İşyerinde Eğitim (İntörn) Uygulaması Geri Bildirim Formu

11- İşyerinde Eğitim Öğrenci Denetim Formu

12- İşyerinde Eğitim (İntörn) Uygulaması Puantaj Çizelgesi

13- İşyerinde Eğitim (Turizm İntörn) Esasları

14- İşyerinde Eğitim Puantaj

Eklenme tarihi :13.03.2023 13:35:06
Son güncelleme : 13.03.2023 15:30:00