Turizm İşletmeciliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencilerinin İşyerinde Eğitim (İntörn) Uygulamaları Hakkında Önemli Duyuru

İŞYERİNDE EĞİTİM (TURİZM İNTÖRN) Fakülte Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Serik İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü İşyerinde Eğitim Esasları” için tıklayınız.

İŞYERİNDE EĞİTİM KURUL VE KOMİSYONU

Fakülte–Turizm Endüstrisi Koordinatörü Doç. Dr. Derya ÖZİLHAN ÖZBEY
Sekreterya Raşit YILDIZ rasityildiz@akdeniz.edu.tr +90 242 712 50 21
Turizm İşletmeciliği Bölümü İş Yerinde Eğitim Komisyonu Başkan Doç. Dr. Boran TOKER borantoker@akdeniz.edu.tr +90 242 712 50 21
Üye Doç. Dr. Derya ÖZİLHAN ÖZBEY deryaozbey@akdeniz.edu.tr +90 242 712 50 21
Üye Doç. Dr. Gül COŞKUN DEĞİRMEN gulcoskun@akdeniz.edu.tr +90 242 712 50 21
Üye Doç. Dr. İbrahim ÇETİN ibrahimcetin@akdeniz.edu.tr +90 242 712 50 21
Üye Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇELİK ÇAYLAK pinarcelik@akdeniz.edu.tr +90 242 712 50 21

 

 • İşyerinde eğitim süresi 8. yarıyıl olarak belirlenmiştir.
 • Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerimize uygulanacaktır.
 • Öğrencilerin bir işletmede “İşyeri Eğitimi” dersini alabilmesi için ilgili işletme ile fakültemiz arasında “İşyerinde Eğitim Protokolü” yapılması gerekmektedir. Kadrolu çalışan öğrencilerimizin SGK giriş belgelerini ibraz etmeleri yeterlidir. Bu öğrencilerimizin iş yerinde eğitim protokolü doldurması gerekmez.
 • Antalya il sınırları içerisinde İşyerinde Eğitim programına katılan Türk öğrencilerin ücretleri ve sigorta primleri Fakültemiz tarafından yapılacaktır. Şehir dışında ve yurtdışında yapılacak olan işyerinde eğitim uygulamalarında sigorta primlerinin yapılması öğrencilerin sorumluluğundadır. Ayrıca İşletme Fakültesi bu öğrencilere herhangi bir sigorta yapılmasından sorumlu tutulamaz ve öğrencilere herhangi bir ödeme yapılamaz.
 • İşyerinde Eğitime başlayacak öğrenciler, hazırlanması gereken evrakları Fakülte web sayfasından temin ederek, iş akışına uygun olarak teslim etmeleri gerekmektedir.
 1. İş Yerinde Eğitim Başvuru Formu (2 Adet)
 2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 3. İşyerinde Eğitim dersi için Gizli Bilgi, Ticari Sırlar ve Patent Hakları Korunması ile İlgili Beyanname
 4. Puantaj
 5. Pasaport giriş – çıkış mühürleri ve vize fotokopisi (İşyerinde eğitimi yurtdışında yapacak öğrenciler için)

(Kargo ile gönderiler için adres: Akdeniz Üniversitesi, Serik İşletme Fakültesi Kökez Mahallesi 3002 Sokak No: 1 Serik / ANTALYA)

 1. a) Öğrencilerimiz “İşyerinde Eğitim Başvuru Formu”nu doldurup, işyerinde eğitim yapacakları işletmeye ilgili alanları onaylattıktan sonra Danışman Öğretim Üyesine imzalatarak, Fakültemiz Öğrenci İşlerine teslim edeceklerdir. Öğrencilerimiz, başvuru formunu 2 nüsha hazırlayacak olup, bir nüshasını staj yapacağı işletmeye teslim etmelidir.
 2. b) Öğrencilerimiz işyerinde eğitim dersi kapsamında her ayın 15’inden sonraki ilk hafta içerisinde “İşyerinde Eğitim Puantaj Cetveli”ni doldurtarak Fakültemiz Öğrenci İşlerine elden ya da kargoyla ulaştırmaları gerekmektedir. Bu formun takibi ve ulaştırılması öğrencinin sorumluluğundadır.

NOTLAR:

 • Öğrencilerimiz işyerlerinde eğitimlerini ancak sigorta girişleri yapıldıktan sonra başlayabileceklerdir. Sigorta girişleri yapılmadan işletmede yapılan çalışmalar eğitim süresinden sayılmayacaktır.
 • Öğrenciler işyerinde eğitim uygulama puantaj çizelgesinde belirtilen kurumda ve tarihler arasında yapmak zorundadır. Bunun dışında yapılan diğer uygulamalar değerlendirmeye alınmayacaktır ve sigorta işlemleri Fakültemiz sorumluluğunda değildir.
 • İşyerinde Eğitim dersi için, işyeri ya da tarihinde yapılacak herhangi bir değişikliğin 2 iş günü içerisinde Fakültemize bildirilmesi ve gerekli olduğu durumda belgelerin tekrar tamamlanarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 • İşyerinde Eğitim (Zorunlu Birim Dışı Uygulama) yapacak öğrencilere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5-b maddesi gereğince “İş kazası ve meslek hastalığı sigortası” yapılması gerekmektedir. Bunlardan, bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında, ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.
 • Gerekli belgeler ve İşyerinde Eğitim ile ilgili süreç Fakülte web sayfasında ilan edilmiş olup, belirtilen koşullara uymayan ya da eksik belgesi bulunan öğrencilerin işlemleri başlatılmayacak olup, bununla ilgili tüm sorumluluk öğrenciye aittir (Kargo ya da postayla gelen gönderilerde geç teslimden ya da eksik evraktan öğrenci sorumlu olup, Fakültemizin sorumluluğu bulunmamaktadır. Kargonun ya da postanın ulaşıp ulaşmadığı ya da eksik belge olup olmadığını Fakültemiz Öğrenci İşlerini arayarak öğrenmeniz gerekmektedir.)

  DİĞER BELGELER

İşyerinde Eğitim Dosyası Kapak

Aylık İşyerinde Eğitim Raporu

İşyerinde Eğitimi Değerlendirme Formu (İşyeri Eğitim Yetkilisi Tarafından Doldurulacaktır)

İşyeri Eğitimi Öğrenci Denetim Formu (Danışman Öğretim Elemanı tarafından denetimler sonrası doldurulacaktır)

İYE Geri Bildirim Formu (İşyerinde eğitimini tamamlayan öğrenci tarafından doldurulup, Öğrenci İşlerine teslim edilecektir)

HALİ HAZIRDA ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİMİZ Bir işyerinde sigortalı olarak çalışan öğrencilerimiz bu çalışmalarını bölüm komisyonu uygun görürse “İşyerinde Eğitim Dersi” olarak gösterebilirler. Yukarıda bahsedilen belgelerin ve işlemlerin tümünden sorumludurlar.

 1. Çalıştıkları işyerinden alınmış çalıştıkları bölümü ve hangi tarihler arasında çalıştıklarını gösterir resmi yazı.
 2. SGK onaylı ya da internetten alınarak işyerinde eğitim yapılan İşletme tarafından onaylanmış sigorta dökümleri.
 3. Kadrolu çalışmasının “işyerinde eğitim” dersi olarak sayılmasını isteyen matbu dilekçeye ulaşmak için tıklayınız.

Turizm İşletmeciliği Bölümüne ait işyerinde çalışma yönergesi ve ilgili formlar yayımlanmıştır. İşyerinde çalışma yönergesi ve ilgili formlara ulaşmak için tıklayınız.

Eklenme tarihi: 13.03.2023 15:35:44
Son güncelleme: 21.02.2024 21:36:56